Kwaliteit

NÉT DIE PAAR VONKJES MEER…

Opdrachtgevers van Lastechniek Wilderink hebben behoefte aan kwaliteit, korte levertijden, flexibiliteit en betrouwbaarheid. De organisatie van Lastechniek Wilderink is erop gericht hier invulling aan te geven en levert voortdurend inspanningen de klanttevredenheid op al deze facetten te blijven verbeteren. Dit heeft zich in de loop der jaren vertaalt in een klant- en doelgerichte organisatie welke kan bogen op een goede reputatie.

Van orderintake tot aflevering neemt Lastechniek Wilderink de bedrijfsprocessen in acht zoals vastgesteld in zijn ISO 9001 managementsysteem. Datzelfde geldt voor het ISO 3834-2 kwaliteitssysteem, welke de kwaliteit op lastechnisch gebied waarborgt. Lastechniek Wilderink staat daarbij onder toezicht van een geaccrediteerde keuringsinstantie en tijdens regelmatig uitgevoerde audits worden zowel organisatie als lasprocedures aan een nauwgezette inspectie onderworpen.

Projectmanagement

Voor informatieve, adviserende en technische zaken heeft de klant een direct contact persoon. Bij Lastechniek Wilderink worden projecten begeleid door lead engineers. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang, het waarborgen van kwaliteit en communicatie naar alle betrokken partijen toe. Ook zullen zij projectinformatie komende vanaf de klant telkens nauwkeurig analyseren. Eventuele onduidelijkheden worden zo vroegtijdig opgemerkt en verhelderd en worden project risico’s gemitigeerd.

Partners

Lastechniek Wilderink biedt totaaloplossingen en werkt hiervoor samen met vaste en betrouwbare partners. Voor processen betreffende engineering, PWHT, oppervlakte behandelingen en NDO worden uitsluitend gecertificeerde bedrijven en toeleveranciers ingeschakeld. Lastechniek Wilderink draagt zorg dat klant specificaties optimaal worden geïntegreerd en de benodigde test en inspecties worden opgenomen in de kwaliteitszorg van onze vaste partners.

DSC02877 IMG_0153 DSC03098

Processen en procedures

Voor alle interne en externe kritische processen heeft Lastechniek Wilderink zijn eigen procedures ontwikkeld. In deze procedures worden niet alleen werkwijzen voorgeschreven, maar ook zaken als kwaliteitsbewaking en procescontrole. Doelstelling is dat een procedure ook dienst doet als kwaliteitswaarborgplan waarbij onderstaande punten centraal staan.

  • Beheersing van de procedures en processen
  • Goede integratie tussen klantspecificaties, interne procedures en ontwerp codes
  • Goed documentatiebeheer

Alle procedures zijn sterk gelieerd aan het in huis ISO 9001 managementsysteem.

Projectdocumentatie

Bij Lastechniek Wilderink wordt veel aandacht besteed aan het adequaat vastleggen van ontwerp en fabricage documentatie. Documentatieplanning en beheer zijn volledig afgestemd op de aard van het project en er op gericht voortgang en status efficiënt te beheren. Voor de klant betekent dit volledige beschikbaarheid van alle benodigde documenten gedurende alle fasen van het project.